Xổ gà chọi

Xổ gà chọi là cách luyện tập cho gà Chọi, giúp chủ nuôi gà có thể xem được những đòn thế thay của gà.

Việc xổ gà nếu làm đúng cách nó sẽ đem lại nhiều lợi ích , nếu không biết cách xổ sẽ dẫn đến nhiều tật xấu, một trong những tật xấu tệ hại nhất đó là ducking , tiếng Việt gọi là lũi (chui)

Mời các bạn xem clip Xổ gà tơ tại Trang trại Thanh Tuấn:

Facebook chat